zum Inhalt springen
  • oeffentlich

    Kvitnúci život v rámci verejnej zelene

Kvitnúci život v rámci verejnej zelene

Verejnú zeleň netvoria iba parky, ale aj malé a najmenšie plochy, ako sú dopravné ostrovčeky, okrajové pásy a nádoby na rastliny a naopak aj rozsiahle územia, ako je Dunajský ostrov či cintoríny. Všetky tieto plochy majú osobitnú úlohu v spleti mestskej prírody. Prísne symetrické parky a výhradne ozdobná zeleň k tomu však prispievajú len minimálne. Mesto Viedeň už výrazne pokročilo a stará sa o mnohé prvky zelene prírode blízkym spôsobom. V celom meste tak vznikajú malé aj veľké kvitnúce plochy a habitaty. Pre teba ako obyvateľa mesta to vytvára okrem priestoru na rekreáciu a uvoľnenie aj možnosť užívať si prírodu v najbližšom okolí.

Cieľové druhy

Čakanka obyčajná

Mrkva obyčajná

Orech vlašský

Roháč veľký

Ropucha zelená

Vidlochvost ovocný

Čo sa oplatí vedieť

  • Ekologicky cenné plochy sú takmer vždy menej náročné na údržbu (v rámci kvetinovej lúky možno tolerovať rastliny, ktoré by inde vadili).
  • Často je už existujúca vegetácia ekologicky cenná a preto si zaslúži zachovanie, ako napr. starší strom.
  • Parky a rekreačné plochy sú ideálne na pestovanie ovocných stromov – predstavujú čerstvý a bezplatný zdroj ovocia pre ľudských aj zvieracích obyvateľov.
  • Umelé jazierka v parkoch možno s minimálnymi nákladmi pretvoriť prírode blízkym spôsobom (napr. vytvorením plytkých brehových zón a vysadením rastlín).
  • Na niektorých obyvateľov môžu prírodne poňaté plochy pôsobiť divoko a neusporiadane. Intenzívnou komunikáciou sa dá vytvoriť povedomie a radosť z tohto ekologického obohatenia

What does the City of Vienna do?

Všimol si si, čo sa zmenilo? Stále viac kvetinových záhonov vo Viedni má novú, prírode blízku podobu:
Mesto Viedeň: Nová koncepcia výsadby Viedenských mestských parkov (PDF)

    

Mesto Viedeň – ochrana životného prostredia už dve desaťročia realizuje program ochrany rastlinných a živočíšnych druhov a habitatov Netzwerk Natur. V rámci programu je okrem iného poskytované poradenstvo iným pracoviskám Mesta Viedeň:
Program Netzwerk Natur Mesta Viedeň – ochrany životného prostredia (www.wien.gv.at)

Lúka s voľne rastúcimi kvetmi ako kvitnúca plocha

Pestrofarebná rozmanitosť a tiché bzučanie: Kvetinová lúka symbolizuje tento stav viac ako akýkoľvek iný životný priestor. Dobre si premysli, aké  osivo použiješ. Zmesi z hobbymarketov často obsahujú iba exotické rastliny a letničky. Navyše platí pravidlo, že čím menej živín obsahuje pôda, tým bohatšie a rozmanitejšie je zastúpenie jednotlivých druhov. Jednoducho začni a teš sa z bujného života, ktorý sa tu rozrastie!

Tip: Doplň lúku výsadbou cibuľovín! Začiatkom jari nás kvety potešia najviac.

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

wildblumenwiese

príloha:

KDE NAKÚPIŤ:

Ďalšie opatrenia

Divoký kút/lem ako príbytok

V minulosti sa voľne zarastené plochy považovali za neupravené, dnes si však uvedomujeme ich význam ako životný priestor pre hmyz a pod. Je na tebe, či necháš časť záhrady vyvíjať sa samostatne alebo založíš lemový porast, ktorý môže rásť pozdĺž budov, plotov či živých plotov alebo lemovať cestičky či príjazdovú cestu. Odhoď obavy, daj divokým rastlinám priestor na rast a spoznaj svoje voľné priestranstvá z novej a vzrušujúcej stránky!

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

wildes-eck

založenie divokého kúta:

ZALOŽENIE DIVOKÉHO LEMU:

všeobecné informácie:

INFORMÁCIE K TÉME: