zum Inhalt springen
  • hausfassade

    Život na fasáde domu

Život na fasáde domu

Chceš naplniť fasádu svojho domu životom? To je výborný nápad, lebo v spleti mestskej prírody hrajú fasády ako súčasť životného priestoru osobitnú úlohu. Predstavujú „umelé skaly“, ktoré ponúkajú vtákom a netopierom jedinečné možnosti na život a hniezdenie. Vrabce, belorítky, dážďovníky, sokoly či niektoré druhy netopierov sú ako obyvatelia mestského prostredia odkázaní na to, používať naše budovy ako príbytky.  

Inú možnosť predstavujú zazelenené fasády. Prinášajú do mesta vertikálnu zeleň a kvitnúce plochy, spríjemňujú mikroklímu a vytvárajú rovnako dôležité habitaty.

Cieľové druhy

Belorítka obyčajná

Brečtan popínavý

Dážďovník obyčajný

Večernica južná

Zemolez kozí

Čo sa oplatí vedieť

  • V rámci stavebných prác pokiaľ možno vždy zachovaj už existujúce hniezdiska vtákov, resp. príbytky netopierov.
  • Otvorením existujúcich dutín alebo montážou búdok na hniezdenie a domčekov pre netopiere vytvor ďalšie štruktúry.
  • Zazelenené fasády fungujú ako lokálna, „prírode blízka klimatizácia“ a ich budovanie má nárok na podporu od Mesta Viedeň.
  • Nesprávne zvolený termín rekonštrukčných prác môže spôsobiť veľké škody na populácii vtákov, ktorí hniezdia na budove.

What does the City of Vienna do?

Mesto Viedeň – ochrana životného prostredia poskytuje na zazelenenie fasády dotáciu až do výšky maximálne 5000 eur. Tu môžeš podať žiadosť o dotáciu:
Mesto Viedeň: Žiadosť o finančný príspevok na zazelenenie fasády (wien.gv.at)

 

Viedeň už dlhšie výrazne podporuje živočíchy žijúce na budovách. Špecifické informácie, týkajúce sa dážďovníkov, belorítok, netopierov atď. nájdeš tu: 
Mesto Viedeň: Ochrana rastlinných a živočíšnych druhov a habitatov na budovách (wien.gv.at)

Zazelenenie fasády ako kvitnúca plocha

Zelená fasáda plná života spája budovu veľmi podmanivým spôsobom s okolitým prostredím. Poteší aj našich operených priateľov. Medzi hustými výhonkami sa ukrýva nejedno vtáčie hniezdo. Nie každá popínavá rastlina sa však hodí na hocijakú fasádu a nie každá oporná konštrukcia je vhodná pre ľubovoľnú popínavú rastlinu. Vždy sa poraď s odborníkom. Vopred sa tak vyhneš možným rizikám a skrášleniu budovy už nič nebude stáť v ceste.

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

fassadenbegruenung

SÚHRN A RADY:

PRE ZVEDAVCOV:

Pomoc pri vytváraní príbytkov pre vtáky hniezdiace na budovách a netopiere

Už po stáročia žijú vtáky a netopiere v našej bezprostrednej blízkosti a s nami pod jednou strechou. Tešíme sa z ich štebotu a obdivujeme ich krkolomné letecké manévre pomedzi kolmé steny domov – v tesnom susedstve mestskej prírody. Každý z nás môže prispieť k zachovaniu tohto stavu.

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

mehlschwalbe_21-wolfgang-trimmel

SÚHRN A RADY:

ODBORNÝ INFORMAČNÝ MATERIÁL:

NÁVOD:

ZAOSTRENÉ NA BELORÍTKY:

KDE MOŽNO VO VIEDNI OBJAVIŤ VTÁKY HNIEZDIACE NA BUDOVÁCH?

Plánuješ obnovu fasády alebo zobytnenie podkrovia?

Obráť sa na nás už počas projektovania, aby sme mohli spolu hľadať riešenia pre našich okrídlených spoluobyvateľov:

Mesto Viedeň – ochrana životného prostredia
Odbor: Územný rozvoj

Web: http://www.umweltschutz.wien.at
E-mail: raum@ma22.wien.gv.at

Telefón: +43 1 4000 73540