zum Inhalt springen
  • hausgarten

    Kvitnúci život na záhrade

Kvitnúci život na záhrade

Chceš svoju záhradu naplniť životom? To je skvelý nápad, lebo v spleti mestskej prírody hrajú malé aj veľké prírode blízke záhrady osobitnú úlohu. Majitelia záhrad majú príležitosť ponúknuť kus prírody priamo pred vlastnými dverami, vytvoriť kvitnúce plochy a habitaty a podeliť sa o nich so zvieratami a rastlinami. Prírode blízka záhrada nemusí zarásť, aby sa stala malým prírodným rajom. Stačí citlivá starostlivosť aj úprava.  Odmenou bude jedinečná hra farieb, meniacich sa podľa ročných období.

Cieľové druhy

Jež bledý

Levanduľa úzkolistá

Modráčik obyčajný

Mrkva obyčajná

Svetluška svätojánska

Vŕba rakytová

Čo sa oplatí vedieť

  • Domáce rastliny sú základom prírodnej záhrady.
  • Čím rôznorodejšie štruktúry a habitaty, tým vyššia je prírodná rozmanitosť.
  • Často je už existujúca vegetácia ekologicky cenná a preto si zaslúži zachovanie, ako napr. staršie stromy.
  • Uprednostni v prírode blízkej záhrade prírodné materiály a povrchy umožňujúce vsakovanie vody.
  • Plochy s nepriepustným povrchom a módne štrkové záhradky sú nevhodné pre našu flóru a faunu
  • Vyhni sa neprerušovaným, vysokým základom plota – predstavujú bariéru pre ježkov a spol.

What does the City of Vienna do?

Najkrajšie a pre včely vhodné záhrady môžu získať ocenenie Mesta Viedeň – ochrany životného prostredia
Plaketa Prírode blízka zelená oáza Mesta Viedeň (www.wien.gv.at)

Záhon s divorastúcimi trvalkami ako kvitnúca plocha

Kvetinové záhony nás očaria bohatstvom kvetov a farieb. Každoročne sa meniaca výsadba letničiek však ide do peňazí. Lepšie je používať mrazuvzdorné viacročné trvalky a domáce divorastúce druhy! Takáto výsadba je dobrá pre druhovú rozmanitosť, nevyžaduje si náročnú údržbu a napriek tomu hýri farbami.

Tip: Doplň záhon, v ktorom sú vysadené trvalky, cibuľovinami! Začiatkom jari nás zakvitnuté záhony potešia najviac.

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

wildstaudenbeet

príloha:

VÝBER RASTLÍN:

ZAUJÍMAVOSTI:

KDE NAKÚPIŤ:

Malá vodná plocha ako príbytok

Prírode blízke malé vodné plochy, ako sú jazierka a rybníčky, patria medzi habitaty s mimoriadne pestrým zastúpením druhov. Svoj domov tu okrem obojživelníkov, hmyzu a slimákov majú aj rastlinné druhy špecializované na vodu. Za ostatné desaťročia sa rôznorodosť a počet týchto habitatov v našej krajine prudko znížil. Pomocou pomerne jednoduchých opatrení a bez náročnej techniky však vieš vytvoriť celkom nové životné priestory. Už teraz sa môžeš tešiť na vzrušujúce pozorovanie prírody počas celého roka!

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

kleingewaesser

príloha:

VÝBER RASTLÍN:

ZAUJÍMAVOSTI:

Ďalšie opatrenia

wildes-eck-box

Divoký kút/lem ako príbytok