zum Inhalt springen

Malá vodná plocha ako príbytok

Prírode blízke malé vodné plochy, ako sú jazierka a rybníčky, patria medzi habitaty s mimoriadne pestrým zastúpením druhov. Svoj domov tu okrem obojživelníkov, hmyzu a slimákov majú aj rastlinné druhy špecializované na vodu. Za ostatné desaťročia sa rôznorodosť a počet týchto habitatov v našej krajine prudko znížil. Pomocou pomerne jednoduchých opatrení a bez náročnej techniky však vieš vytvoriť celkom nové životné priestory. Už teraz sa môžeš tešiť na vzrušujúce pozorovanie prírody počas celého roka!

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

kleingewaesser

príloha:

VÝBER RASTLÍN:

ZAUJÍMAVOSTI: