zum Inhalt springen
  • gemeinschaftsgarteln

    Kvitnúci život v komunitnej alebo susedskej záhrade

Kvitnúci život v komunitnej alebo susedskej záhrade

Chceš si dopestovať zeleninu a nadviazať nové známosti? Komunitná záhrada je na to ako stvorená. Tieto oázy uprostred mesta hrajú osobitnú úlohu aj v spleti mestskej prírody. Majú veľký potenciál druhovej pestrosti v najrôznejších oblastiach: rozmanitosti zeleniny, ovocia, voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Medzi záhonmi a v okrajových častiach záhrady možno aj v minimálnom priestore vytvoriť kvitnúce plochy a habitaty, kde kvety ponúknu potravu motýľom, kríky vtákom miesto na hniezdenie a slnkom zaliata tráva úkryt kobylkám.

Cieľové druhy

Koník obyčajný

Modráčik obyčajný

Mrkva obyčajná

Pupalka dvojročná

Slivka guľatoplodá

Stehlík obyčajný

Čo sa oplatí vedieť

  • Čím prírodnejšiu podobu má záhrada, o to bohatší je počet zastúpených rastlinných a živočíšnych druhov a o to viac sa možno dozvedieť o prírode.
  • Rôzne štruktúry, ako skalné a vodné prvky, lúčne porasty, živé ploty a kopy raždia predstavujú dôležité útočiská pre rôznych drobných živočíchov.
  • Používaj zeminu bez rašeliny! Najvhodnejší je vlastný kompost. Podporíš tak lokálne obehové hospodárstvo a chrániš rašeliniská.
  • Nepoužívaj chemické hnojivá a prostriedky na ochranu rastlín – radšej využi prírodné hnojivo.

What does the City of Vienna do?

Mesto Viedeň ťa podporí pri zakladaní komunitnej záhrady. Bližšie informácie nájdeš tu:
Gbstern: Komunitné záhrady (gbstern.at)

Prírode blízky a jedlý živý plot ako kvitnúca plocha

Ako by sa ti páčil živý plot z kríčkov s bobuľovitými plodmi, ako sú napríklad ríbezle či maliny, a to v kombinácii s domácimi drevinami, ako je baza, vŕba rakyta či slivka guľatoplodá? Pôdopokryvné jahody, vysadené popod kríčky, perfektne doplnia celok. Pomôž vrátiť voľne rastúce kríky do mesta a teš sa z bohatstva kvetov a množstva nektáru počas jari a z plodov a ponuky vitamínov v lete a na jeseň!

Tip: Rád by si mal voľne rastúci živý plot, ale záhrada je na to primalá? Nechaj popri plote či drevenej stene vyrásť popínavé rastliny. Mimoriadne vhodný je napríklad zemolez alebo brečtan popínavý.

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

naschhecke

príloha:

VÝBER RASTLÍN:

KDE NAKÚPIŤ:

ZAUJÍMAVOSTI:

VZOROVÝ PROJEKT:

Malá vodná plocha ako príbytok

Prírode blízke malé vodné plochy, ako sú jazierka a rybníčky, patria medzi habitaty s mimoriadne pestrým zastúpením druhov. Svoj domov tu okrem obojživelníkov, hmyzu a slimákov majú aj rastlinné druhy špecializované na vodu. Za ostatné desaťročia sa rôznorodosť a počet týchto habitatov v našej krajine prudko znížil. Pomocou pomerne jednoduchých opatrení a bez náročnej techniky však vieš vytvoriť celkom nové životné priestory. Už teraz sa môžeš tešiť na vzrušujúce pozorovanie prírody počas celého roka!

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

kleingewaesser

príloha:

VÝBER RASTLÍN:

ZAUJÍMAVOSTI:

Ďalšie opatrenia

wildes-eck-box

Divoký kút/lem ako príbytok

insektenhotel

Hmyzí domček ako príbytok