zum Inhalt springen

All target species

Animals

Babôčka pŕhľavová

Belorítka obyčajná

Čmeľ poľný

Dážďovník obyčajný

Drevár fialový

Jasienka spevavá

Jašterica krátkohlavá

Jež bledý

Koník obyčajný

Modráčik obyčajný

Murárka rohatá

Pieskárka plavá

Roháč veľký

Ropucha zelená

Slimák pásikavý

Stehlík obyčajný

Svetluška svätojánska

Ucháč sivý

Večernica južná

Vidlochvost ovocný

Plants

Brečtan popínavý

Čakanka obyčajná

Cesnak pažítkový

Hadinec obyčajný

Ježibaba modrá

Levanduľa úzkolistá

Mandľa nízka

Modrica arménska

Mrkva obyčajná

Orech vlašský

Pupalka dvojročná

Ríbezľa červená a čierna

Rozchodník prudký

Šalvia hájna

Slivka guľatoplodá

Vŕba rakytová

Zádušník brečtanovitý

Zemolez kozí

Zimbelkraut