zum Inhalt springen
  • kindergarten-schulgarten-grünfläche

    Kvitnúci život v predškolských a školských záhradách

Kvitnúci život v predškolských a školských záhradách

Deti milujú skúmanie „zanedbaných priestorov“. Pozitívne skúsenosti s prírodou im pomáhajú získať sebavedomie a rozvíjať vlastnú osobnosť. Pomocou prírode blízkych záhrad v rámci predškolských zariadení a škôl možno deťom priamo a názorne priblížiť význam biodiverzity. Súčasne to umožňuje vytvárať kvitnúce plochy a príbytky pre najrôznejšie druhy a prispieť k prepájaniu mestskej prírody. Teraz už nič nebráni napínavému pozorovaniu prírody počas celého roka!

Cieľové druhy

Jež bledý

Mandľa nízka

Murárka rohatá

Ríbezľa červená a čierna

Slimák pásikavý

Zádušník brečtanovitý

Čo sa oplatí vedieť

  • Školský areál s cieľom vyššej druhovej rozmanitosti umožňuje neobvyklé spôsoby pozorovania prírody a získavanie nových poznatkov.
  • Deti sa živo zaujímajú o rôznorodé štruktúry a tajomné zákutia. Prostredníctvom modelovania terénu, skupín kríkov a živých plotov možno vytvoriť podnetné zelené prostredie.
  • Spoločná výroba konštrukcie pre ťahavé rastliny, jednoduché práce v záhrade, používanie hrablí a lopaty – deti sú nadšené, keď môžu pomáhať.
  • Spevnené alebo priveľké školské dvory a záhrady bez priestorového členenia znižujú kvalitu pobytu a nebudia záujem objavovať nové veci.

What does the City of Vienna do?

Ekologická poradňa Mesta Viedeň ochotne poskytne aj osobne informácie o detskú záhradu vhodnú pre motýle:
Ekologická poradňa Mesta Viedeň (www.umweltberatung.at)

   

KDE NAKÚPIŤ:

Ekologická poradňa Mesta Viedeň ponúka aj najlepšie možnosti na kúpu hmyzích domčekov:
Ekologická poradňa: Kde kúpiť hmyzie hotely a domčeky pre užitočný hmyz (umweltberatung.at)

Prírode blízky a jedlý živý plot ako kvitnúca plocha

Ako by sa ti páčil živý plot z kríčkov s bobuľovitými plodmi, ako sú napríklad ríbezle či maliny, a to v kombinácii s domácimi drevinami, ako je baza, vŕba rakyta či slivka guľatoplodá? Pôdopokryvné jahody, vysadené popod kríčky, perfektne doplnia celok. Pomôž vrátiť voľne rastúce kríky do mesta a teš sa z bohatstva kvetov a množstva nektáru počas jari a z plodov a ponuky vitamínov v lete a na jeseň!

Tip: Rád by si mal voľne rastúci živý plot, ale záhrada je na to primalá? Nechaj popri plote či drevenej stene vyrásť popínavé rastliny. Mimoriadne vhodný je napríklad zemolez alebo brečtan popínavý.

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

naschhecke

príloha:

VÝBER RASTLÍN:

KDE NAKÚPIŤ:

ZAUJÍMAVOSTI:

VZOROVÝ PROJEKT:

Hmyzí domček ako príbytok

Namiesto „hotela“ sú potrebné sociálne byty pre drobné živočíchy. Mnohé „hmyzie hotely“, ktoré sú v predaji, neplnia svoj účel. Radšej vyrob vlastný domček alebo si ho objednaj od niektorého z nižšie uvedených výrobcov. Pomôže ti pritom množstvo kvalitných návodov, niektoré z nich nájdeš priamo tu. Uvidíš, že sa to oplatí. Veľa zábavy pri pozorovaní!

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

insektenhotel

SÚHRN:

svojpomocná výroba:

KDE NAKÚPIŤ:

PRE ZVEDAVCOV:

Ďalšie opatrenia

wildes-eck-box

Divoký kút/lem ako príbytok