zum Inhalt springen
Logo European Union
 • libelle

  Zelená strecha

 • insektenhilfe

  Pomoc hmyzu

 • fledrmaus_ani

  Netopiere na povale

 • Motte und Insekten

  Nesprávne osvetlenie zabíja užitočný hmyz!

 • biene

  Živočích roku

»CITY NATURE má zvýšiť

informovanosť o význame zachovania

biodiverzity – projekt spolupráce

medzi Viedňou a Bratislavou«

batman

Netopiere v meste!

Dve hlavné oblasti projektu City Nature