zum Inhalt springen

13. september 2019: Údržba lokality Schafbergwiese spolu s dobrovoľníkmi

13. september 2019: Laický monitoring

oboznámenie sa so zasolenou lúkou

13. august 2019: Odborný workshop vo Viedni

Za účasti expertov na lúky a rastlinné a živočíšne druhy boli predstavené a prediskutované koncepcie ochrany lúk, monitorovacie metódy pre lúčne druhy na kontrolu úspešnosti, metódy hospodárenia a údržby prírodného priestoru so zapojením dobrovoľníkov.

June 22, 2019: deň biodiverzity

Prvý cezhraničný deň biodiverzity v Lesníckej pokusnej škôlke Pôdohospodárskej univerzity (BOKU) v 14. viedenskom okrese
Okrem evidencie druhov sa uskutočnili denné a nočné exkurzie, bohatý vzdelávací program a škola ručného kosenia.

8. máj 2019: Úvod do náuky o lúkach

a ich údržbe v lokalite Schafbergwiese v 17. viedenskom okrese

4. apríl 2019: Odborný seminár v Bratislave

Cieľom podujatia bolo informovať zástupcov miest a obcí, ako aj záujemcov z radov verejnosti o význame a realizovateľnosti kvitnúcich plôch (kvetinových lúk) v urbánnom priestore.

20. február 2019: Úvodné stretnutie vo Viedni

Prezentácia projektových partnerov, priebehu projektu a plánovaných podujatí.

1. január 2019: Začiatok projektu