zum Inhalt springen

Zachovanie starých stromov na vytváranie príbytkov

Čím je strom starší, o to viac druhom slúži. Jednou z hlavných príčin je mŕtve drevo, ktoré sa na starých stromoch vyskytuje. Stromy s mohutnou korunou sú neprekonateľné aj čo sa týka pohlcovania CO2, poskytovania tieňa a chladenia vďaka odparovaniu vody. Sú pamätníkmi minulých čias a majú pre nás mimoriadnu atraktivitu. Zostarnuté stromy v lese či v kultúrnej krajine sú často obeťami snahy o speňaženie. Dajme stromom v záhrade (a) v meste novú šancu!

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

altbaeume

ZACHOVANIE:

ČO SA OPLATÍ VEDIEŤ:

ZAUJÍMAVOSTI:

  • Vo Viedni sú takmer všetky stromy rastúce pozdĺž ciest, v parkoch a lesoparkoch evidované vo verejne dostupnej mape (tzv. katastri stromov). Stromy sú dokonca kategorizované podľa priemeru koruny. Nájdi či choď si pozrieť najbližší strom s priemerom koruny nad 15 metrov! Veľa zábavy!
    Mesto Viedeň: Kataster stromov (wien.gv.at)