zum Inhalt springen

Osvetlenie neškodné pre hmyz pre príjemný habitat

Hmyz sa orientuje podľa prirodzených zdrojov svetla, ktorými sú v noci mesiac a hviezdy. Od zavedenia pouličného osvetlenia však prirodzené nočné zdroje svetla stále viac prehlušuje umelé osvetlenie. Osvetlenie a ochrana druhov však nie sú neriešiteľnými protikladmi. Vlnová dĺžka LED svietidiel s teplým bielym svetlom je pre väčšinu hmyzu menej viditeľná a navyše spotrebuje menej elektriny. Ak sa LED svietidlo zatieni zhora, má to ešte väčší vplyv na ochranu druhov a klímy. Je to jednoduché riešenie s veľkým účinkom!

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

Motte und Insekten

RADY PRE ZÁHRADKÁROV:

OSVETLENIE MESTA:

ZAUJÍMAVOSTI: