zum Inhalt springen
 • betrieb

  Kvitnúci život v podnikovom areáli

Kvitnúci život v podnikovom areáli

Chceš naplniť sídlo svojej firmy životom? To je výborný nápad, lebo prírode blízke prevádzkové areály hrajú osobitnú úlohu v spleti mestskej prírody. Tieto miesta majú veľký potenciál, lebo ponúkajú veľa možností – budovy, strechy, nádvoria a zelené plochy sú vhodné na založenie kvitnúcich plôch a habitatov a na zvýšenie druhovej rozmanitosti. Prírode blízke firemné areály sa navyše lepšie integrujú do krajiny. Využi prestavbu vonkajších firemných priestranstiev na komunikáciu, informuj o tom zákazníkov a zapoj všetkých zamestnancov. Určite sa budú veľmi tešiť, pretože pobyt v kvalitnom exteriéri vytvára cenný priestor na rozvoj sociálnych vzťahov.

Cieľové druhy

Hadinec obyčajný

Jasienka spevavá

Jašterica krátkohlavá

Ježibaba modrá

Mandľa nízka

Pieskárka plavá

Čo sa oplatí vedieť

 • Ekologicky cenné plochy sú takmer vždy menej náročné na údržbu (v rámci kvetinovej lúky možno tolerovať rastliny, ktoré by inde vadili).
 • Vstupné priestory by mali pôsobiť na návštevníkov prívetivo – čo nie je v rozpore s prírodnou podobou. Mnohé pôdopokryvné rastliny a kvitnúce trvalky sú mimoriadne cenné pre hmyz.
 • Na vedľajších plochách môžu dostať priestor rôzne typy úhorov, na ktorých sa prekvapivo dokážu objaviť aj vzácne druhy voľne rastúcich bylín.
 • Zelené strechy majú obrovský potenciál dostať do podniku prírodu, lebo zadržiavajú vodu, zachytávajú prachové častice, znižujú hluk a ponúknu more kvetov.
 • Plochy s nepriepustným povrchom treba zredukovať na minimum – parkoviská, cesty a skladovacie plochy je lepšie vybudovať vo vodopriepustnom variante.

What does the City of Vienna do?

Už si uvažoval o zelenej streche alebo o zvýšení vrstvy substrátu? Mesto Viedeň – ochrana životného prostredia poskytuje finančný príspevok na zelené strechy až do maximálnej výšky 20 000 eur.
Mesto Viedeň: Žiadosť o finančný príspevok na zelenú strechu (www.wien.gv.at)

    

Aj v podnikových areáloch sa vyskytujú prírode blízke oázy. Mesto Viedeň – ochrana životného prostredia takýmto priestorom udeľuje ocenenie:
Plaketa Prírode blízka zelená oáza Mesta Viedeň (www.wien.gv.at)

Živé dopravné plochy ako kvitnúce plochy

Plochy s nepriepustným povrchom uberajú živočíchom a rastlinám životný priestor a nedokážu absorbovať zrážky. Tým zvyšujú odtok vody  a riziko povodne v prípade prudkého dažďa. V lete navyše prispievajú k horúčavám. Mnohé dopravné plochy, ako napr. parkoviská, dvory, príjazdové cesty, vjazdy do garáží a odstavné plochy by vôbec nemuseli byť nepriepustné. Ak odstránime pevný povrch a nahradíme ho vodopriepustnou alternatívou, začne pôda opäť dýchať, objavia sa kvety nižšieho vzrastu, začne sa vsakovať dažďová voda a zlepší sa mikroklíma.

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

verkehrsflaeche

InFormácie:

 • Ak máš k dispozícii záhradu alebo terasu, tak cenné voľné plochy nepokrývaj nepriepustným povrchom. Hľadaj možnosti vodopriepustného spevnenia pôdy, napr. v podobe zatrávňovacích tvárnic a drevenej dlažby:
  UMG Umweltbüro Grabher: Odhalenie pôdy (naturtipps.at)

MOŽNOSTI

Chodníky s priepustným povrchom

Druhovo pestrá vsakovacia jama

V prípade plôch s nepriepustným povrchom, ako sú parkoviská, je potrebné zabezpečiť vsakovanie dažďovej vody. Dobrou možnosťou je vybudovanie zazelenenej vsakovacej jamy:

Parkovacie plochy s priepustným povrchom

Parkovacie plochy možno vo väčšine prípadov postaviť vo vodopriepustnom prevedení. Sú na to vhodné úpravy štrkom či drvinou, štrkové trávniky, zatrávňovacie tvárnice a zatrávňovacia dlažba:

PRE ZVEDAVCOV:

Pomoc vtákom hniezdiacim v budovách a netopierom údržbou príbytkov

Už po stáročia žijú vtáky a netopiere v našej bezprostrednej blízkosti a s nami pod jednou strechou. Tešíme sa z ich štebotu a obdivujeme ich krkolomné letecké manévre pomedzi kolmé steny domov. To je mestská príroda v našom priamom okolí. Každý z nás môže prispieť k zachovaniu tohto stavu.

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

nisthilfe

SÚHRN A RADY:

ODBORNÝ INFORMAČNÝ MATERIÁL:

NÁVOD:

ZAOSTRENÉ NA BELORÍTKY:

KDE MOŽNO VO VIEDNI OBJAVIŤ VTÁKY HNIEZDIACE NA BUDOVÁCH?

Plánuješ obnovu fasády alebo zobytnenie podkrovia?

Obráť sa na nás už počas projektovania, aby sme mohli spolu hľadať riešenia pre našich okrídlených spoluobyvateľov:

Mesto Viedeň – ochrana životného prostredia
Odbor: Územný rozvoj

Web: http://www.umweltschutz.wien.at
E-mail: raum@ma22.wien.gv.at

Telefón: +43 1 4000 73540

Ďalšie opatrenia

wildes-eck-box

Divoký kút/lem ako príbytok

insektenhotel

Hmyzí domček ako príbytok