zum Inhalt springen

Živé dopravné plochy ako kvitnúce plochy

Plochy s nepriepustným povrchom uberajú živočíchom a rastlinám životný priestor a nedokážu absorbovať zrážky. Tým zvyšujú odtok vody  a riziko povodne v prípade prudkého dažďa. V lete navyše prispievajú k horúčavám. Mnohé dopravné plochy, ako napr. parkoviská, dvory, príjazdové cesty, vjazdy do garáží a odstavné plochy by vôbec nemuseli byť nepriepustné. Ak odstránime pevný povrch a nahradíme ho vodopriepustnou alternatívou, začne pôda opäť dýchať, objavia sa kvety nižšieho vzrastu, začne sa vsakovať dažďová voda a zlepší sa mikroklíma.

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

verkehrsflaeche

InFormácie:

  • Ak máš k dispozícii záhradu alebo terasu, tak cenné voľné plochy nepokrývaj nepriepustným povrchom. Hľadaj možnosti vodopriepustného spevnenia pôdy, napr. v podobe zatrávňovacích tvárnic a drevenej dlažby:
    UMG Umweltbüro Grabher: Odhalenie pôdy (naturtipps.at)

MOŽNOSTI

Chodníky s priepustným povrchom

Druhovo pestrá vsakovacia jama

V prípade plôch s nepriepustným povrchom, ako sú parkoviská, je potrebné zabezpečiť vsakovanie dažďovej vody. Dobrou možnosťou je vybudovanie zazelenenej vsakovacej jamy:

Parkovacie plochy s priepustným povrchom

Parkovacie plochy možno vo väčšine prípadov postaviť vo vodopriepustnom prevedení. Sú na to vhodné úpravy štrkom či drvinou, štrkové trávniky, zatrávňovacie tvárnice a zatrávňovacia dlažba:

PRE ZVEDAVCOV: