zum Inhalt springen

Zelená strecha na zákazku a vytvorenie kvitnúcich plôch

Keď sa rozhodneš, ktorý typ zelenej strechy je pre tvoju budovu najlepší, môžeš si vybrať vhodnú firmu na realizáciu. Podľa typu zazelenenia bude potrebný viac či menej náročný projekt a následná údržba. Vo Viedni nájdeš rôznych dodávateľov prírode blízkych zelených striech. Využime potenciál početných strešných plôch!

Nasledujúca zbierka internetových odkazov bola vybraná ako príklad a nepovažuje sa za úplnú.

dachbegruenung-bauen-lassen

informácie: